Menü Kapat
Fraksiyonel Lazer

Günümüzde “akne izleri, gözenekler ve kırışıklık tedavisi” adı altında uygulanan yöntemler yetersiz veya güvensizdir! Yıllardan beri deri yaşlanması, kırışıklıklar ve akne (sivilce) izlerinin tedavisinde farklı yöntemler kullanılmıştır:

 1. Kimyasal Peeling: Derinin çeşitli kimyasal maddeler yardımı ile yenilenmesidir. En derin peelinglerin etkinliği düşüktür. 
 2. Mikrodermabrazyon: Alüminyum tuzunun sprey şeklinde deriye sıkılarak derinin törpülenmesinden ibarettir. Etkinliği%10-20 seviyesindedir. 
 3. Mekanik Dermabrazyon (zımparalama): derinin zımparalamasından ibarettir. Deriye verdiği ciddi hasarlarından dolayı günümüzde artık tercih edilmemektedir.
 4. Botox ve Dolgu Maddeleri: dolgu maddeleri derinin dolgunlaşmasını sağlayarak belirli süre için kırışıklıklar ve izlerin giderilmesinde etkili olurlar. Botox ise yüzdeki mimik kasları felç ederek kırışıklıkların geçici bir süre için azalmasına neden olur.
 5. Işık Tedavisi ( Intense Pulsed Light: IPL): yoğunlaştırılmış işik atimları deri altındaki kollagen liflerini uyararak derinin elastikiyetini artarlar. Deri gençleştirilmesi ve cilt yenilenmesinde %25 kadar etkili olmaktadır. 
 6. Non-invazif Radiofrekans: radyofrekans dalgaları derideki fibroblast hücrelerini uyararak kollajen üretimine yol açarlar. Bu yöntem güvenli ve risksiz, ancak etkinliği tek başına yetersizdir. 
 7. Lazer Tedavisi:
 8. I. Nd:YAG lazer: etkisi oldukça hafif ve yüzeyel olduğu için artık kırışıklık ve iz tedavisinde tercih edilmemektedir.
 9. II. Er:Glass ve Er:YAG lazer: kırışıklıklar ve iz tedavisinde sıklıkla tercih edilen sistemlerdir, ancak yeterince derin olmadıklarından birkaç seans tedaviye rağmen çoğu zaman hasta ve doktor tatmin olmamaktadır.
 10. III. CO2 lazer: dünyanın en derin etkili iz ve kırışıklık tedavi yöntemidir. Oldukça derin etkili olduğu gibi yan etkileri de ciddi olabilir. Bu yüzden son 5 yıldan beri “Lazer Dermatoloji” dünyasında devrim niteliği taşıyan ve bu sistemin yan etkilerini neredeyse sıfıra düşüren “Fraksiyonel CO2 lazer” geliştirilmiştir. Yukarıda lazer tedavileri dışında bahsedilen yöntemlerin iz, gözenek ve kırışıklık tedavisindeki başarı oranları kısmi olup %5 ile %25 arasında değişmekte, bazen ise hiç etkili olmamaktadırlar. Buna ek olarak söz konusu yöntemlerde uygulama derinliği ölçülemediğinden istenmeyen ciddi yan etkiler meydana gelebilir.

Neden Lazer? 

İz ve kırışıklık tedavi yöntemleri arasında en etkili uygulama. Son 15 yıl içerisinde lazer teknolojisi akne (sivilce) izi, gözenekler, yara izi, yanık izi ve yüz ve boyun kırışıklıklarının tedavisinde önemli ilerlemeler kaydetmiş olup her gün daha yeni gelişmelerle şaşırtıcı sonuçlar doğurmaktadır. Etkili cilt gençleştirme ve iz tedavisi amacıyla son yıllarda 3 çeşit lazer sistemi tasarlanmıştır. Günümüzde bu üç sistem çeşitli izler ve kırışıklıkların tedavisinde en başarılı yöntemler olarak tercih edilmektedir: 

1. Erbium:Glass lazer (Er:Glass): 1,540 nanometre dalga boyu 

2. Erbium:Yag lazer (Er:YAG): 2,940 nanometre dalga boyu 

3. Karbondioksit lazer (CO2): 10,650 nanometre dalga boyu 

Lazerin etkinlik derecesini belirleyen en önemli faktörler arasında lazer ışınının dalga boyudur. Dalga boyu lazerin deriye hangi derinlikte nüfuz ettiğini, dolayısıyla ne kadar etkili olduğunu gösterir. Er. Glass ve Er:Yag sistemleri düşük dalga boylarına sahip olduklarından etkinlikleri sinirli olup iz ve kırışıklık tedavisinde birkaç seans uygulama sonrası bile kısmen etkilidirler. 

CO2 lazer 10,650 nm dalga boyu ile cildin orta tabakası olan dermisin en derin kısımlarına nüfuz ederek eşsiz sonuçlar doğurmakta olup cilt germe, yenileme, gençleştirme ve her türlü iz tedavisinde günümüzde altın standart yöntemdir. CO2 lazer 1996’dan beri cilt soyma ve kitlesel lezyonların tedavisinde kullanılmaktadır. İlk olarak CO2 lazer ardından Er:YAG lazer cilt gençleştirme için FDA onayı aldı. ilk kullanılan CO2 lazerler oldukça etkili olmalarına rağmen atış süresinin uzun olması, yarattığı soyma ve ısı etkisinin derin olması, uzun süren kızarıklık gibi nedenlerle bazı yan etkileri görülmekteydi. Er:YAG lazerlerin soyma ve isi etkisi ise oldukça yüzeysel olması nedeniyle yan etkileri az ancak cilt gençleştirme etkileri de oldukça zayıftır.

Fraksiyonel Lazer: Güçlü ve derin lazerlerin cilde verebileceği hasarları önler! 

Neden Fraksiyonel CO2 Lazer? 

Fraksiyonel Co2 Lazer: Akne izleri (sivilce izleri), gözenek ve kırışıklık tedavisinde dünya çapında gelinen son noktadır. En iddialı ve en derin, aynı zamanda en güvenli lazer sistemidir. 

Yüz ve boyun kırışıklıkları, çizgileri, sarkmaları ve akne (sivilce) izleri ve gözeneklerin tedavisinde kullanılan CO2 lazer, ışınları doğrudan deriye verildiğinde aşırı doku tahribatına ve bundan dolayı leke ve yeni izlere neden olabilir. Bu yüzden fraksiyonel lazer sistemleri tasarlanmıştır. Bu lazerde uygulama alanında süzgeç benzeri mekanizma uygulanarak bazı noktalar ışını geçirmemekte, tüm cilt alanina lazer ışını gönderilmemektedir. Bundan dolayı bu sistem ablatif (hasar verici) değil mikroablatif bir sistem olup ciltte belirgin yara, kalıcı hasar vs oluşturmamaktadır. 

İlk fraksiyonel lazer olarak Er:Glass sistemi üretildi (Fraxel). Bu cihazdan sonra fraksiyonel özellikte olan Er:YAG cihazları üretildi ve kullanılmaya başlandı. Türkiye ve dünya çapında kullanılmakta olan bu iki sistem ile ciltteki kırışıklıklar, izler, çukurlar ve çeşitli skarlar (deri izleri) tedavi edilmektedir; ancak bu sistemlerin etkinlikleri lazer dalga boylarının kısa olmaları nedeniyle sınırlı olup bazen çok sayıda uygulamaya rağmen istenilen noktaya varmak mümkün olmamaktadır. Bu sınırlamanın aşılması amacıyla dünya çapında gelinen son nokta CO2 lazer sistemlerinin fraksiyonel versiyonudur. 

Şu an için dünya çapında ve Deka SmartXide adlı cihazlar en gelişmiş fraksiyonel karbondioksit lazer (fraksiyonel CO2 lazer) sistemleridir. Fraksiyonel lazer uygulamaları sırasında tedavi edilen cildin kalınlığı kimyasal peeling veya dermabrazyonda olduğu gibi göz kararı veya tecrübeye dayalı değil, inilen derinlik kesin olarak bilinir. Güçlü olmasına karşın fraksiyonel özelliği sayesinde uygulama sonrası iyileşme hızı çok yüksek olup İyileşme süresi kısadır. Etkisi ise benzer sistemlere göre çok daha yüksektir. Dermabrazyon lokal veya genel anestezi ile, ciddi etkisi olan kimyasal peeling ise genel anestezi altında uygulanırken fraksiyonel lazer uygulaması için herhangi bir anestezi gerekmez.

Fraksiyonel CO2 Lazerin Er:YAG ve Er:Glass Lazerlere Üstünlüğü Nedir? 

CO2 lazer uygulaması sonrası ani olarak cilt alt kollajen liflerinde %30 oranında kısalma ve ciltte gerilme ortaya çıkarken Er:YAG ve Er:Glass sistemlerde bu oran karşılaştırılamayacak kadar azdır. Hastanın ihtiyacına göre cilt 10-250 mikron derinliğinde tedavi edilmektedir (Er:YAG lazerlerde bu derinlik 2-50 mikron arasında ve Er:Glass lazerlerde daha da yüzeyseldir). Bu üstünlükler sayesinde CO2 lazer sistemi cilt yenileme uygulamalarında altın standart olarak yerini korumaktadır. Fraksiyonel lazer sistemleri arasında sadece fraksiyonel karbondioksit (CO2) lazer derin izler ve kırışıklıkların tedavisinde etkilidir. 

“Mixto SX ve SmartXide DOT” Fraksiyonel Co2 Lazer hangi alanlarda kullanılmaktadır?

Fraksiyonel Co2 Lazer Cilt Yenileme, yüz gençleştirme, yüz, göz kapakları, boyun ve dekolte bölgelerindeki kırışıklıklar ve çizgilerin giderilmesinde tartışmasız en etkili yöntemdir. 

1- İnce kırışıklıkların giderilmesi,

2- Derin çizgilerin giderilmesi ve yüz gençleştirme, 

3- İz Tedavisi; yüz, sırt ve göğüste oluşan akne izleri (sivilce izleri), gözenekler ve çukurluklar, yara ve yanık izleri ve deri çatlamalarında en güçlü ve en etkili tedavi yöntemidir!

Akne izlerinin (sivilce izlerinin) tedavisi; akne (sivilce) izleri, yüzeyel ve derin olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılmaktadır:

a. Yüzeyel akne (sivilce) izleri ve gözenekler: 

Cildin üst tabakasını etkileyen izlerdir. Bu izler özellikle sivilce tedavisi sonrası daha çok ortaya çıkar ve kızarıklık zemininde hafif çukurlar ve çökmeler şeklinde görülür. Yüzeyel sivilce izi, genellikle kimyasal peeling gibi yüzeyel cilt soyma yöntemleri ile kısmen azaltılabilir, ancak iyileşmeyen sivilce izlerinin tedavisi kolaylıkla fraksiyonel lazer ile mümkündür.

b. Derin akne sivilce) izleri:

Ice-pick (buz kıracağı), akne izi (sivilce izi) ve derin gözenekler: 

Deri üzerinde buz kıracağı ile delinmiş alanlar şeklinde görülen çapları genellikle 2 mm’ nin altında olan noktasal çukurlardır. Bu izlerin çapları fazla olmamalarına rağmen aşırı derin olabilir. Bazen deri altı yağ tabakasına kadar inebilirler. Bu yüzden “ice pick” akne izinin en iyi tedavisi lazerdir. Lazer sistemleri arasında en etkili ve aynı zamanda en az yan etkili sistem ise fraksiyonel CO2 lazer sistemidir.

Box car (yük vagonu) akne izi (sivilce izi): 

Yuvarlak veya oval şeklinde oluşan akne izleridir.

Rolling scar (dalgalı) akne izi (sivilve izi): 

 • Genellikle derin olan bu cesit sivilce izleri, cildin üst tabakasinin alt tabakalar tarafından içeriye doğru şekilmesinden kaynaklanırlar. Tedavisi en zor olan bu tip akne izlerinde fraksiyonel Co2 lazer ile %80’a kadar iyileşme gözlemlenmektedir.
 • Cildin geniş gözenekli ve kaba görünümünün giderilmesi III. Ciltte meydana gelen güneş lekesi, yaşlılık lekesi, doğum sonrası oluşan lekeler ve yüzeysel pigment bozukluklarının giderilmesi
 • Aşırı bağ dokusu (hipertrofik skar) ve keloidlerin azaltılması 3. Özel lazer uygulama başlığı sayesinde “estetik göz kapağı ameliyatlarında, yüzdeki küçük cerrahi işlemlerde ve yaralanmaların düzeltilmesinde kullanılmaktadır:
 1. Kanser öncesi cilt lezyonlarının tedavisi (Bowen hastalığı, Paget hastalığı, Queyrat hastalığı, lökoplaki)
 2. Cilt kanserlerinin tedavisi (BCC, SCC)
 3. Ciltteki kitlesel cilt lezyonlarının tedavisi (dermal nevüs-ben, senil keratoz-yaşlılık beni, HPV-et benleri, nevüs sebaseus, milium, siringoma, dermatofibroma, kondrodermatit, epidermal nevüs, kist, nörofibroma, trikoepitelyoma vs)
 4. Saç, kaş ve sakallı bölge içindeki kitlesel lezyonların tedavisi
 5. Piyojenik granülom tedavisi
 6. Rinofima ve otofima tedavisi
 7. Doğumsal veya sonradan oluşan benlerin tedavisi
 8. Göz kapaklarında oluşan kolesterol plaklarının (ksantalezma) tedavisi 9. El, ayak, genital bölge gibi yerlerde oluşmuş kitlelerin tedavisi ( verruka-siğil, kondilom)

“Mixto SX ve SmartXide DOT” Fraksiyonel Co2 Lazer’in Üstünlükleri Nelerdir?

 • Fraksiyonel özelliği, fraksiyonel Er:YAG lazerlerdeki gibi lensten kaynaklı olmayıp noktasal lazer atışlarının hepsi aynı anda yapılmaz ve her lazer atış noktası (dot) mikrosaniyeler içinde ayrı ayrı yapılmaktadır. Bu da lazerin cilde verebileceği hasarı neredeyse sıfıra düşürmektedir.
 • Akıllı atış özelliği (Smart Pulse): bu seçenek kullanıldığında her lazer atışı aslında iki ayrı atıştan oluşmaktadır: ilk 20-30 mikrosaniyede etkili ve güçlü bir atış, geri kalan sürede ise (150 veya üzeri mikrosaniye) daha düşük güçte bir atış ile çevresel dokudaki isi hasarı azaltılmaktadır.
 • Hi-Scan özelliği çevresel dokudaki isi hasarını azaltan bir diğer faktördür. Bu özellik sayesinde her atış ayrı ayrı ve birbirinden uzak noktalara yapılabilmekte ciltte yan yana atış nedeniyle oluşabilecek isi hasarı önlenmektedir.
 • Hi-Scan özelliği nedeniyle uygulama yapılacak cildin ihtiyacına göre lazer atış noktalarının sayısı, şekli ve sıklığı ayarlanabilmekte olup noktasal lazer atışları sabit sayıda, sıklıkta ve şekilde değildir. Bu da tedavide manevra kabiliyetini, dolayısıyla başarı oranını artırmaktadır.
 • SmartXide DOT CO2 lazerde atış noktalarının çapı 120 mikron, yaklaşık bir saç kılının yarısı büyüklüğü kadar incedir. Bu nedenle bu lazer atışlarına “microscopic treatment zone” (mikroskopik tedavi alanı) adı verilmektedir.

Fraksiyonel Co, Lazer Sonucu Ciltte Oluşan Değişiklikler Nelerdir?

CO2 lazer uygulaması sonrası ani olarak cilt altı kollajen liflerinde %30 oranında kısalma meydana gelir. Sonraki 1-3 aylık süreçte ise cilt altında yeni kollajen oluşumu ve cilt altı bağ dokusunda yeniden düzenlenme meydana gelmektedir. Tüm bunların sonucu olarak cilt gençleşmesi adlandırılan ciltte gerilme, cilt üzerindeki pürüzlerde, lekelerde ve izlerde yüksek seviyede azalma meydana gelir. Ciltteki gözenekler daralarak cildin yapısı 10-15 yıl önceki durumuna geri döner.

Fraksiyonel CO2 Lazer Uygulaması Ağrılı mıdır?

Uygulama sırasında lazer epilasyonda olduğu gibi çarpma hissi olur. Bu his anestetik kremler veya soğuk hava kullanılarak azaltılabilir.

Fraksiyonel Co, Lazer Uygulaması Kaç Kez Yapılır?

Fraksiyonel co2 lazer sisteminde seans sayısı sorunun şiddetine göre ve uygulamanın gücü ve derinlik ayarlarına bağlı olarak değişmektedir. Her uygulama sonrası ortalama %40 kadar iyileşme gözlenir. Hafif-orta derece kırışıklıklar ve izlerde 1-2 seans yeterli iken çok derin sivilce izleri ve kırışıklıklarda tedavi birkaç (3-5) seans olarak düzenlenir. Seansların sıklığı uygulama derinliğine göre değişir: tedavi yüzeysel uygulamalarda 1-1.5 ayda bir, derin uygulamalarda ise 2-3 ayda bir tekrarlanır.

İyileşme Sürecinin Özellikleri Nelerdir?

Fraksiyonel CO2 lazer uygulaması sonrası pansuman gerekmez. Ciltte 3-7 gün süren bir pullanma ve ardından bir kaç günlük kızarıklık dışında bir şikayet olmaz. Hasta ikinci veya üçüncü günden itibaren makyaj yapabilir. Fraksiyonel lazerin bu avantajı hastanın günlük yaşamına devam etmesine olanak sağlar.

Uygulama Öncesi Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hasta uygulama öncesi güneş ve solaryumdan 1 ay uzak kalmalıdır. Kanin pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (aspirin, heparin vs) ve retinoid içeren ilaçlar (isotretionin) alınmamalıdır. Uygulama öncesinde cildi aşındırıcı dermabrazyon ve peeling gibi tedaviler veya cilt germe operasyonu uygulanmamalıdır. Hastanın geçmişinde sık tekrarlayan herpes (uçuk) çıkarma öyküsü var ise mutlaka doktora bilgi vermeli, uygulama öncesi ilaç almalıdır.

Uygulama Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Uygulama sonrası cilt 1-2 gün kuru tutulmalı 3üncü günden sonra duş alınabilir. Ödem ve inflamasyonu azaltmak için soğuk kompres uygulanabilir. Uygulama sonrası ciltte oluşabilecek kabuklanmadan korunmak için cilt nemli ve temiz tutulmalıdır. Ikinci veya üçüncü günden itibaren makyaj yapılabilir. Hastanın cilt tipine ve çevre koşullarına bağlı olarak iyileşme sonrası güneş koruyucular kullanılmalı, cilt soyucu kremler ise en az 1 ay kullanılmamalıdır.