Menü Kapat
Genital Siğiller

Genital Siğil; boyutları 2 mm’den 5-6 cm’e kadar değişebilmektedir. Sayıları birkaç taneden birkaç yüze kadar çoğalabilir. Yumuşak, nemli, deri renginde veya kahverengi lezyonlar kümeler halinde yayılma eğilimindedirler. 

Genellikle siğiller et beni sanıldığından ve de herhangi bir şikayet oluşturmadıklarından hastalar hekime başvurmakta gecikebilmektedirler. Günümüzde HPV enfeksiyonlarının özellikle kadınlarda genital kanserlerle ilişkisi kesinleşmiştir. Bu yüzden tüm genital HPV enfeksiyonları tedavi ve takip gerektirir. 

Kadınlarda mutlaka Pap smear takibi yapılmalıdır. Tekrar eden makat çevresi siğillerinde rektoskopi gereklidir. Ayrıca kondilomu olan hastalarda diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar da araştırılmalıdır.

Kondilom etkeni HPV virüsleri olan cinsel ilişkiyle bulaşan bir hastalıktır. Hastalık enfekte kişiyle teması takiben 3 hafta ile 8 ay kadar sonra ortaya çıkabilir. HPV bulaştıktan sonra deri ve mukoza hücrelerinde  gizli kalabilir ve siğiller çıkmayabilir. Siğiller sıcak ve nemli bölgeleri özellikle tercih eder. Erkeklerde penis ve kasık, kadınlarda ise vajina içi ve vulvada, her iki cinste de anüs çevresinde gözlenebilir.

Genital siğil tedavi yöntemleri; 

  • Elektrokoterizasyon veya Radiofrekans yöntemleriyle yakma işlemi,
  • Kriyoterapi ( eksi 200 derece likid azot ile dondurma),
  • Podophyllin ve podophyllotoxin (sürme şeklinde konsantrasyon derecesine göre muayenehanede veya evde uygulama),
  • TCA ( tri-kloro asetik asit)
  • Imiquimod krem (Aldara®) 
  • Ablatif lazer yöntemleri: CO2 (karbondioksit) lazer
  • Flluorouracil %5

Genital siğil tekrarlar mı?

Tedavi sonrası hastalık tekrar edebilir, ancak zaman içerisinde tekrar etme olasılığı azalmaktadır. Bu yüzden tedavi sonrası kontroller önemlidir. Tekrar eden hastalarda gözle görülemeyen HPV’li alanları tespit için %5 asetik asit testi yapılır. Test sonrası beyazlanan alanlar tedavi edilir.